5 תשובות
מינימום כאילו?
שואל השאלה:
כן בערך^
שכר מינימום עומד ברוב המדינות בארהב על 7.25 דולר לשעה.
תלוי בעבודה ותלוי במדינה.
המינימום הארצי הוא 7.25 דולר לשעה אבל רוב הטריטוריות והמדינות העלו את שכר המינימום אצלן
אני לא דיברתי בשורה הזו על שכר המינימום אלא על השכר באופן כללי.
שימי לב לשאלה