תשובה אחת
אי אפשר למנוע מהם מלדבר פשוט לא להתייחס לזה