2 תשובות
לקנות בגדים של החורף. הקיץ ישאר עוד חודש ויתחיל להיות קר יותר
של חורף שיגיע בערך עוד כחודש.