8 תשובות
אותו דבר
אין
אין
אותו דבר
אותו קקה
אין הבדל