8 תשובות
לשתות כמו בקידוש אפשר גם מגיל 10. ממש להשתכר אולי 15 או 14
אנונימית
16 כזה
15-16
רוב החברים שלי התחילו ב15-16 כזה
אנונימית
גיל 15 בישיבות וכזה
15-16