תשובה אחת
לא וגם אם היה לי למה שאתן לאיזה זר באינטרנט? אני אותן אותו למשפחה או חברים
אנונימי