2 תשובות
תעטפי בנייר את פתח צינור ניקוז ותנשפי חזק כלפי פנימה, גם זה יפתור לך את הבעיה זמנית
קח איזה ענף דק או אנטנה או משהו כזה, ותעביר אותה דרך הקצה של הצינור עד שהסתימה תיפתח
Yos
באותו הנושא: