4 תשובות
ההיקף 48 גובה 154
שלי שעון קיר עגולה אבל דופקת
היקיף לא יודעת 1.50 שעון חול
66 בערך, 1.64/1.65, ושעון חול אבל זה לא בולט