3 תשובות
אוקי ADHD זה הפרעות קשב יכוז והיפראקטיביות
לכן באופן אוטומטי ADD יותר נםוץ כי שילוב של הפרעות פחות נפוץ מהפרעה אחת