4 תשובות
יומיים
אצלנו היה מסע ישראלי לשבוע
יומיים שלושה
שבוע, ויש כאלה שיש להם גדנא במקום
xm1