תשובה אחת
נכון וזה משחק מעולה, אני עדיין משחק אותו עד היום