3 תשובות
כן inshot
Snapseed של גוגל
Remove unwanted object עובדת מצוין