2 תשובות
כן inshot
Remove unwanted object עובדת מצוין