תשובה אחת
אולי אם תתני סיבה לפטור אז ייתנו לך.
תנסי לספר על חרדות ושאת מרגישה שאת צריכה ציפרלקס או משהו להרגעה...