4 תשובות
לא מצחיק
כי אתה תימני מה לעשות?
למה זה הצחיק אותי
בוא נחשוב ביחד