תשובה אחת
ללחוץ עם הכפתור הימני של העכבר על השעון, ולבחור בתפריט "אפשרויות"
בחלונות 7 יש אפשרות לבחור את הסמלים שיוצגו כדוגמת שעון, עוצמת קול וכדומה.
בגירסאות קודמות של חלונות יש כמדומני דבר דומה
באותו הנושא: