תשובה אחת
זה סתם משחקי אגו של ילדים קטנים אני הייתי רב ואם זה לא עוזר מעיף