2 תשובות
בלי קרטין כתוב על האריזה ואפשר לשאול ספר
של פנטן בלי קרטין