7 תשובות
בעזרת 3 מילים בלבד:
חתן חתיך לביתי
"תתחתן איתי"?
שואל השאלה:
איך קוראים לך במיקמק
תמצצוליאתהצוואר
סתם, לא קוראים לי אני באה לבד
שואל השאלה:
מה זאת אומרת
לי? תמקמקו2