התמונה ברשיון Creative Commons
2 תשובות
שטח בסיס כפול גובה
אורך הצלע בחזקת 3
אבי