שטח בסיס כפול גובה
אורך הצלע בחזקת 3
אבי
אולי תאהב את: