תשובה אחת
לא תוכנה ספציפית
זה פשוט תוכנת עריכה שעליה הוא שם את התבנית