3 תשובות
אלה היו מסעות שמטרתם להפיץ את הדת הנוצרית. הסמל העיקרי של הנצרות זה הצלב.
כי זה מסע שהנוצרים רצו לכבוש את ארץ ישראל
מסע. להפצת הנצרות
:)