2 תשובות
אין להם
מזרחה נראלי, אני זוכרת שקראתי באיזה אתר נוצרי שעדיף לפנות מזרחה שמתפללים
אנונימית