3 תשובות
כנראה כי הוא חזה את הקמתה של מדינת ישראל?
הוא היה בין הראשונים שזיהו את הצורך במדינה לעם היהודי
~v~
הוא לא חוזה המדינה.זה שקר.