5 תשובות
טעם שונה
אי אפשר להסביר את הטעם של זה
לכל חלק יש טעם שונה גם
אין דרך להסביר
זה לא דומה לבקר או עוף
למה לשאול שאלות כאלה כאן?