4 תשובות
הוספת פסי האטה (במיוחד במקומות עם הרבה מקרים של תאונות)
עונשים גדולים יןתר לנהגים שעוברים על כללי הנהיגה
מחסום בכל מעבר חציה שברגע שהולכי הרגל לוחצים על הכפתור המחסום יורד והמכונית תראה את המחסום ותיאה שהיא תעלה
מכוניות חכמות
אנונימי