תשובה אחת
לא חושב שאפשר, זה חלק מהמערכת המובנית :/

(זה לא בהגדרות כאילו)

אבל לא באמת יודע...אולי אפשר, פשוט לא חושב :/