תשובה אחת
גם אני, ממש. זה לא רק בכסף החוסר הערכה זה גם משפיע בתחומים אחרים