2 תשובות
תאמת אחרי כל המליון פעמים שהראו לנו את הסרטון הזה התחלתי פחות להגיד לאנשים שהם לא יצליחו ולתת להם לנסות
להבין את זה בעצמם... חוץ מזה ברור שאני אעזור לצפרדים חרשות שנפלו לבור
שאלה אליכם*
אנונימית