2 תשובות
יש את
link camera
נותן לתמונות עוד רזוליציות וזה משפר את התמונה