2 תשובות
מבינה אותך.. תראה סרטים ואז תכתוב עליהם
ואי כנ"ל
תנסה לחפש נושא ספיציפי לכתוב עליו ותרשום רעיונות ושאלות "ותענה" עליהן כביכול בשיר ולא יודעת תאמת שאני באותו מצב