תשובה אחת
זה ריסוס כבר אומרים לך לא בא לך להאמין בעיה שלך
אנונימית