2 תשובות
תגובה לא ייחודית פועלת באופן דומה נגד חיידקים שונים.
שואל השאלה:
מזה תגובה לא ייחודית