4 תשובות
470 קלוריות
470 נראה לי
בליטר יש 1000 מ"ל. שתית 470 קלוריות.
47x100 470 =)))