תשובה אחת
מצורף אתר עם אפשרות לבדוק גם דולר אוסטרלי