6 תשובות
הקישור שוב לא עובד
שואל השאלה:
לא כתבתי טוב את השאלה יש
אתה צריך לצרף קישור
שואל השאלה:
אבל איך אפשר לצרף שתיים?
תשים אחד בתגובות
שואל השאלה:
אז אני ישלח את השאלה עוד פעם