3 תשובות
זה לא מקובל בארץ, גם בסדרות שהן לא נוער בקושי יש.
כי זה לא אמריקה שם זה מקובל
זה פשוט פחות מקובל כאן