6 תשובות
שואל השאלה:
יש התראה?
אנונימית
יש התראה בטלפון לא במחשב
אבל בכל מקרה יש שמות ומספר אנשים, יראו שיש בן אדם אחד פחות או שהתמונה שלך נעלמה