9 תשובות
מיה לובוף
סולנשקה, קיסה
זאיה/זאייקה
סונצה (שמש כאילו)
לובימי
פופסיק
זאיה, זאייקה
קיסה
אוו פופסיק זה חמוד
קוטיק
קיסה זה מוזר כי קיסקה ברוסית זה כינוי לכ*ס
אנונימית
זה שיש לך ראש כחול זאת בעיה שלך ;)
לא אני המצאתי את זה חח
אנונימית
אני מכירה כאלה שקוראים אחד לשני דוסה