7 תשובות
לא חושבת
אנונימית
לא
Apf
לא
אנונימית
עדיין חא אבל אמרו שיש סיכוי שבקרוב
לא חוץ מאיקאה
סופרים פתוחים, וחנויות שהן ברחוב חלקן נפתחות, אבל קניונים לא יפתחו בקרוב
לא במוצש