7 תשובות
לא חושבת
אנונימית
לא
לא
אנונימית
עדיין חא אבל אמרו שיש סיכוי שבקרוב
לא חוץ מאיקאה
סופרים פתוחים, וחנויות שהן ברחוב חלקן נפתחות, אבל קניונים לא יפתחו בקרוב
לא במוצש