תשובה אחת
פוני לשני הצדדים לא אמצע אבל
באותו הנושא: