יש מול פלאפל מוסא
וכן אני מחדרה
אנונימי
בקניון יש, יש bella
אא מותגים
כל מי שמחדרה שיבוא לפרטיי
אנונימי
מה כאילו כולם פה מחדרה?!?!
אנונימי
דניאל מותגים
שדרת מותגים
חח מלא
לפרטי?
אתה מאנונימי
אנונימי