5 תשובות
40 דקות בערך
34 דקות בגוגל מפות
חצי שעה -35 דקות
ארבעים דקות
45 דק' בערך