2 תשובות
אני חושבת שיש טיסות של משלוחים וכזה וגם יש סיכויי שזה ידיעה באונייה
יגיע פשוט זה יתעכב