תשובה אחת
בגלל שיש שם הרבה משפחות מאוד דתיות נוצריות
הם אוסרים בחריפות על הילדים שלהם להתבתות מינית
מה שיוצר לחץ פסיכולוגי על התפתחות המינית של הילדים שלהם
ונגמר בגילוי עריות