4 תשובות
זה בסדר, אבל עדיף לך לחלק את הכמות נכון לזמנים נכונים
בסדר גמור.