4 תשובות
5,11,12,13,17,18,19,24,31,32,33,39,35,36,42,43,45,47,48,49,50,51
53,54,55,56,57,58,63,64,65,83,84,85,97,98
7, 8, 11, 12, 23, 24, 30, 31, 61, 62, 69, 70, 71, 75, 76, 79, 80, 83, 97, 98.
וואי לא זוכרת חוח
33,34