10 תשובות
שבעה
7 אם אני לא טועה
7 ניראלי
סוקג'ין
יונגי
הוסוק
נאמג'ון
ג'ימין
טאהיונג
ג'ונגקוק
7, עשיתי לפי סדר הגילאים..
שבעה והם מושלמים
קים סוקג'ין
מין יונגי
ג'ונג הוסוק
קים נאמג'ון
פארק ג'ימין
קים טאהיונג
ג'ון ג'אנגקוק
7 ממברים מלאכים :)