2 תשובות
דיברתם?
שואל השאלה:
ברור שדיברנו פשוט לא על זה