תשובה אחת
בדיוק באותו מצב שלך אהובה.
תזכרי עד כמה הוא אוהב אותך, תחזקו אותו איפה שאפשר כמה שאפשר, תחשבי על הסוף של הקורונה. יהיה בסדר, זה הזמן לשמור על קשר טוב ככל האפשר בשעות הטש