תשובה אחת
זה כי הם אדומות בדרך כלל צבעים כהים יותר לא השתנו וגם אולסטר זה חברה איכותית הרבה יותר קשה לקבל כתבים מחומרי ניקוי